Zakończono akcje informacyjne przed wyborem wariantów i złożeniem wniosku o DSU.

W wyniku przeanalizowania całokształtu uwarunkowań aktualny przebieg wariantów obwodnicy – zgodnie ze szkicem poniżej:

Trasy wariantów nie podlegają już dalszym zmianom, ani nie przewiduje się wytwarzania innych wariantów lub powrotu do poprzednich. Z tych wariantów zostanie wybrany jeden do złożenia wniosku o Decyzję Środowiskową.

Ostatnia akcja informacyjna przewidziana jest po uzyskaniu DSU dla zaprezentowania szczegółowych rozwiązań jednego już wybranego wariantu.