UWAGA! Na ogłoszeniu dot. przedmiotowej akcji informacyjnej oraz w niektórych miejscach na stronie internetowej został błędnie podany kod pocztowy Spółki S.T.I. Polska. Poprawny kod pocztowy: 02-512.


UWAGA. Przypominamy, że ograniczenia epidemiczne uniemożliwiają przeprowadzenie dialogu i zorganizowanie spotkań stacjonarnych – dlatego forma Akcji informacyjnej dostosowana do obostrzeń „Covid-19” przewiduje wyłącznie zebranie opinii zainteresowanych mieszkańców gminy wyrażonych wyłącznie na Formularzach opinii, możliwych do pobrania z niniejszej strony internetowej.

Wykonawca przeprowadzi szczegółowa analizę wszystkich otrzymanych Formularzy ale wyłącznie kompletnie i poprawnie wypełnionych, podpisanych i dostarczonych w terminie do dnia 19 lutego 2021r. (decyduje data wpływu): w oryginale wersji papierowej tylko na adres S.T.I. Polska Sp. z o.o.; ul. Puławska 26A/2; 02-512 Warszawa jako skan obu stron tylko na adres e-mail: info@stipolska.eu

Pytania/ opinie/ Formularze skierowane w inny sposób tj. na inny email lub na inny adres pocztowy oraz po wyznaczonym terminie nie będą przetwarzane i brane pod uwagę w dalszych pracach projektowych.


ETAP PRZYGOTOWAWCZY – DOKUMENTACJA

Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego
z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
oraz elementami koncepcji programowej
dla zadania
„Budowa obwodnicy Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63”
data zawarcia umowy: 6.11.2020


Początek – początek założono po północnej stronie wsi Chodów, pomiędzy wsiami Chodów i Wola Suchożebrska, jako włączenie w istniejący ciąg drogi krajowej nr 63
Koniec  – koniec opracowania założono po zachodniej stronie miasta Siedlce, w rejonie wsi Stare Iganie, jako włączenie
w istniejący ciąg drogi krajowej nr 2 (docelowy nr tej drogi: 92)